Home

Kirkeskov Psykoterapi

- indsigt og livsglæde

Psykoterapi

- din hjælp i

modgang og krise

- og din vej til

medgang og lykke
Individuel psykoterapi og parterapi

Hvorfor Psykoterapi kan hjælpe dig! 


Den psykoterapeutiske proces og dialog kan hjælpe dig til en dybere og mere autentisk indsigt i relation til dig selv, og i dit nærvær med din partner, familien og kollegerne på jobbet.

Undervejs vil du blive mere afklaret med dine grundlæggende behov, ønsker og længsler og deres betydning for din livskvalitet.

Du vil opleve, at dine bevidste og ubevidste tanker, følelser og forventninger bliver tydeligere og mere konkrete i forhold til den tvivl eller de problemer du står midt i - eller som du måske frygter vil opstå på et senere tidspunkt.

 

Denne personlige proces kan give dig ny inspiration og mening i livet, og betyde at din tvivl, frygt eller usikkerhed om fremtiden vil fylde mindre.

Du bliver bedre til at overveje, hvad du skal gøre, og hvordan du skal gøre det, så du kan stå inde for dine beslutninger og handlinger, den dag du spørger dig selv - hvorfor gjorde jeg det? 

 

Gennem vores dialog med spørgsmål og refleksion udvikler du evnen til at forstå, hvorfor du stadig kan hænge fast i fortidens problemer. Men også hvordan du kan hjælpe dig selv med at optrævle de tanke -og følelsesmønstre, der kan forhindre dig i at leve det liv, du ønsker dig.

 

Den danske filosof, teolog og forfatter Søren Kierkegaard, udtrykte det på denne måde:


"Livet Forstås Baglæns

- men må leves forlæns".


Gennem psykoterapien vil du naturligt udvikle din evne til selvrefleksion og bedre selvkontrol, og føle et stærkere selvværd og større selvtillid til at møde verden omkring dig i nuet - og fremover.


Hvad forskningen forklarer, som afgørende for at få udbytte af psykoterapi: 

"Forskning har vist, at det mest afgørende for at få udbytte af psykoterapi er interessant nok ikke terapeutens uddannelse og retning (terapeutisk metode), men derimod menneskelige egenskaber som empati, varme og rummelighed". 

(Kilde: Psykoterapiens ABC, red. Bo Møhl og Morten Kjølbye, Psykiatrifondens forlag, 2016.)


Dit udbytte af psykoterapi udvikles gennem den kontakt vi skaber sammen, med vores nærvær og gensidig tillid, accept og forståelse med plads til fordybelse, følelser og personlig refleksion.  


Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende aftale.

Se informationerne under KONTAKT.


     Mange hilsener

     Vagn Kirkeskov

     Psykoterapeut

Psykoterapi - individuelle samtaler


Med udgangspunkt i dine følelser og tanker om dit liv, med de problemer og glæder du lever med, opnår du ny indsigt i fortiden og dens betydning for din situation.

Det er afgørende for, at du kan forstå dine ressourcer og muligheder, så du fremover kan forholde dig konkret til tvivl og usikkerhed.

Men også så du kan skabe de bedst mulige forudsætninger for at komme videre med det liv, du ønsker dig. 

Psykoterapi - samtaler for par individuelt og sammen 


Først taler jeg alene med jer om, hvordan I ser på en evt. fælles fremtid. Derefter mødes vi alle tre, og begynder arbejdet med jeres situation, og de årsager og antagelser der ligger til grund samt fælles forventninger, håb, ønsker eller krav I har til hinanden. Enten for at "genstarte" jeres parforhold eller for at I kan skilles med gensidig accept og de nødvendige aftaler. 

For ingen skilsmisser er lykkelige – men det kan være en lykke at blive skilt.

Coaching/Sparring - samtaler individuelt eller fælles 


"Vil du opnå succes? - eller vil du undgå fiasko?" Dine fremtidige muligheder og resultater, vil være afhængige af de beslutninger du tager fra nu af.

Individuelle: Afhængig af dit behov arbejder vi med Coaching/Sparring på dine private eller job/karriere mål eller problemer. 

Fælles: Jobrelaterede samtaler - individuelle eller sammen med leder, medarbejder, team, med fokus på jeres motivation, typer, mål, organisering eller konflikter. 

Hvordan kan jeg hjælpe dig?


Står du lige midt i dit livs værste krise?


Eller er din tvivl blevet så stor, at du føler dig magtesløs? 


Føler du dig stresset og udbrændt?


Nede i et sort hul hvor alt bare er gråt, kedeligt og ligegyldigt?


Står du overfor vigtige beslutninger, der berører både dig og dem du holder af?


Er du kørt ned af jobbets mange problemer og et parforhold/familie der kræver for meget?


Eller er du der i dit liv, hvor du føler, at du må begynde på en frisk med dig selv og din personlige udvikling? Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende og gratis telefonsamtale. Jeg har særlig erfaring med: 


Individuel terapi, Parterapi (forebygge/reparere/adskille),


Personlig udvikling, Stress, Depression, Særligt sensitive, Selvværd/Selvtillid,


Ensomhed, Angst, Mening med livet,  


Job, Karriere, Psykisk arbejdsmiljø, Lederudvikling, Team Udvikling m.m.Læs mere under fanen:


Om Vagn Kirkeskov

Vores arbejdsproces Samtaleformer - der er tilpasset din personlighed:

 

Hvis du f.eks. er introvert (indadvendt) eller føler dig meget sensitiv og sårbar, arbejder vi stille og roligt med f.eks. lidt meditation, mens du indkredser og sætter ord på det, du føler for og har værdi og betydning for dig.

 

Walk & talk - hvis du har det bedre med at udtrykke dine tanker og følelser, når du er i bevægelse, så kan vi vælge at gå en afslappet tur i en park og nyde naturen som supplement til vores dialog. 

 

Action & talk - hvis du er mere ekstrovert (udadvendt) og ikke bare kan sidde stille i en stol og lade dine tanker tale, så er vi aktive med touchpenne og selvklæbende sedler, eller slår på nogle puder, river gamle kærestebreve i stykker eller tegner en konkret handlingsplan. 


Samtaler på jobbet

Vi mødes på dit job, hvor du har reserveret et mødelokale, eller vi går rundt i virksomheden og diskuterer dine problemer og muligheder.

 

Telefon/Skype samtaler - er også en mulighed som opfølgning på vores terapi/coaching samtaler.


NY BOG om kvinder, mænd og par

 - og hvordan de finder vej gennem livets udfordringer og problemer... 


I November 2019 udkom min første bog i serien "LIVETS LABYRINT" - baseret på psykoterapeutiske samtaler* med kvinder, mænd og par.

Den kan købes/bestilles hos din boghandler eller online boghandel

f.eks. via Google som paperback/e-bog.

     Personerne i bogens fortællinger er både enkeltpersoner og par  - nogle på vej til at finde fodfæste og identitet, andre i et følelsesmæssigt opgør med sig selv - eller deres mor, far, partner - eller i konflikt med chefen eller kolleger på jobbet.

De oplever konsekvenserne af deres manglende indsigt, og dermed muligheden for at kunne forstå både egne og andre menneskers følelsesmæssige reaktioner.

     Det kan være forskellige varianter af glæde, sorg, håb, angst, fortvivlelse, skam, vrede, længsel, hævn eller kærlighed.

     Følelser, som hvis de mistolkes af deres nærmeste, kan blive ødelæggende for deres fremtidige livskvalitet. 

   * Vær opmærksom på, at bogen ikke er en dokumentarisk beretning fra mit arbejde som psykoterapeut, men som fiktion baseret på psykoterapeutiske temaer, da f.eks. navne og beskrivelser af personers faktiske forhold, problemstillinger og forløb er anonymiseret. 


Kirkeskov

Psykoterapi

Klinik adresse:

Amagertorv 14B (Strøget)

1160 København K

Kontakt:

Mail og tlf.:

Se under KONTAKT

Copyright: All Rights Reserved: Kirkeskov Advice IVS 2019 / CVR: 38041657